26 มกราคม 2552
agkc-ดูงานสวนจิตรลดา-004.jpg
น้องๆ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังเดินเข้าเยี่ยมชมโครงการสวนพระองค์ สวนจิตรลดา