ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย., 7 และ 14 ก.ค. 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ พูลทรัพย์ เจตลีลา
สถาปนิกที่ปรึกษา นักวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์
และผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์กราฟิกในงานภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์

   
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เป็นการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งใช้เป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ของพรรณไม้ได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากการอธิบายด้วยตัวอักษร
ซึ่งในปัจจุบัน ศาสตร์ทางด้านนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักในประเทศไทย จึงควรมีการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
   
ผู้เข้าอบรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นขึ้นไป นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ค่าลงทะเบียน
(รวมค่าอุปกรณ์)

นักเรียน นิสิต 1,200 บาท
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

การลงทะเบียน
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
- สมัครลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้วแนบไฟล์ส่งกลับมาทางเมล์ที่ agkc@ku.ac.th
ระยะเวลาการรับสมัคร สามารถลงทะเบียนและชำระเงินได้้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2550
การชำระเงิน

- ชำระเงินด้วยตนเอง ที่ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- โอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374-1-47397-8
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ (Fax) 02-9406688)


ตารางการอบรม อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น.
สำหรับผู้ที่สนใจอบรมวันเวลาอื่น สามารถติดต่อสอบถามและแจ้งความจำนงได้

ครั้งที่

วันที่ฝึกอบรม

โปรแกรมการฝึกอบรม

รายละเอียดการฝึกอบรม

1

30 มิถุนายน 2550
09.00 - 12.00น.

ปรับพื้นฐานเรื่องการใช้เส้น

- ฝึกการเขียนเส้นแบบต่างๆ ให้คล่องมือด้วยดินสอดำบนกระดาษธรรมดา
- ฝึกการวาดรูปทรงต่างๆ และการแรเงาเพิ่มนิมิต ด้วยดินสอและปากกา

2

13.00 - 16.00น.

ปรับพื้นฐานเรื่องการใช้เส้น
การสเก็ตช์ภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอดำ

- ฝึกการร่างภาพหุ่นนิ่ง ผลไม้และดอกไม้ ด้วยดินสอบนกระดาษแข็ง
- ฝึกการเลือกจัดองค์ประกอบภาพ และการแรเงาแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มมิติ

3

7 กรกฎาคม 2550
09.00 - 12.00น.

ปรับพื้นฐานเรื่องการใช้สี

- เรียนรู้เรื่องการใช้พู่กันแบบต่างๆ
- เรียนรู้เรื่องวงจรสี การผสมสี การระบายสี และการวาดรูปแบบเปียก/แห้ง
- การวาดหุ่นนิ่ง ผลไม้และดอกไม้ เพื่อเรียนรู้การจัดองค์ประกอบภาพ

4

13.00 - 16.00น.

วาดภาพดอกไม้ และใบไม้สดแบบต่างๆ

- ฝึกการร่างและลงสี ดอกไม้ ใบไม้ในมุมต่างๆ
- ฝึกการเพิ่มมิติของภาพด้วยแสงเงา

5

14 กรกฎาคม 2550
09.00 - 12.00น.

วาดภาพผลไม้ และใบไม้แห้งแบบต่างๆ

- ฝึกการร่างและลงสี
- ฝึกการเพิ่มมิติของภาพด้วยแสงเงา

6

13.00 - 16.00น.

การวาดแบบพฤกษศาสตร์

- ดูตัวอย่างของศิลปินนานาชาติ
- การวาดแบบพฤกษศาสตร์ การเพิ่มส่วนขยายรายละเอียด และตัวอย่างหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรมการอบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2549)
ภาพกิจกรรมการอบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 – 27 มกราคม 2550)

ติดต่อสอบถามข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-9428616 ต่อ 345, 331 หรือ 02-9406688 E-mail: agkc@ku.ac.th
แผนที่อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
 
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร : http://agkc.lib.ku.ac.th