Shrubs
 
ดาวเรือง
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tagetes erecta L.
 ชื่อวงศ์ : Compositae
 ชื่อสามัญ : African marigold, Aztec marigold,
Big marigold, American marigold
 ชื่อพื้นเมือง : ดอกคำพู่จู้ คำปูจู้หลวง ดาวเรืองใหญ่
พอทู ดาวเรืองอเมริกัน
   ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้ดอกล้มลุก
   ขนาด [Size] : สูง 25-60 เซนติเมตร
   สีดอก [Flower Color] : สีขาว เหลือง เหลืองทอง ส้ม
   ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
   อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
   ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน ระบายน้ำดี
     ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
     แสง [Light] : แดดเต็มวัน
Additional
Images
   
   
   
   
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ดอกล้มลุก มีทั้งพันธุ์เตี้ยเเละพันธุ์สูง ลำต้นเป็นเหลี่ยม
 ใบ (Foliage) : ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.5-1.5
เซนติเมตร ยาว 1.5-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม
 ดอก (Flower) :   มีหลายสี   เข่น  สีขาว เหลือง เหลืองทอง และส้ม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกเดี่ยวที่ปลายกิ่ง
ดอกวงนอกกลีบดอกเป็นรูปรางน้ำซ้อนกันแน่น   โคนกลีบดอกเป็นหลอดเล็ก ปลายแผ่เป็นรูปไข่กลับ ดอกวงใน
กลีบดอกเป็นหลอดสีเหลืองปลายจักเป็น 5 ซี่ ดอกบานเต็มที่กว้าง 5-8 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) : ผลแห้งไม่แตก มีสีดำ
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ดอกสวย ปลูกประดับเป็นจุดเด่นในสวนหรือปลูกเป็นกลุ่ม ริมถนน ทางเดิน
 ประโยชน์ :   ใบมีสรรพคุณพอกแผลฝี  ทาแผลเน่าเปื่อย  น้ำคั้นจากใบแก้ปวดหู  ดอกแก้ริดสีดวงทวาร  ขับเสมหะ
แก้เจ็บตา เวียนศีรษะ ไอกรน คางทูม