Shrubs
 
พัดนางชี
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xyphidium caeruleum Aubl.
 ชื่อวงศ์ : Haemodoraceae
 ชื่อสามัญ : -
 ชื่อพื้นเมือง : พัดยายชี มือพระนารายณ์
   ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
   ขนาด [Size] : สูง 30-35 เซนติเมตร
   สีดอก [Flower Color] : สีขาว
   ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ฤดูฝน
   อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
   ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป
     ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
     แสง [Light] : แดดเต็มวัน-ร่ม รำไร
Additional
Images
   
   
   
   
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :   ไม้พุ่มขนาดเล็ก เนื้ออ่อน ลำต้นเป็นช้อปล้องสั้นๆ มักทอดเลื้อยกับพื้น แตกกิ่ง
ง่าย ลำต้นและใบแบน ขอบด้านในใกล้บริเวณกึ่งกลางคอดเล็กน้อย
 ใบ (Foliage) :  ใบเดี่ยว  เรียงสลับระนาบเดียวซ้อนกันถี่ แผ่ออกทั้งสองข้างของลำต้นคล้ายพัด  ใบรูปใบหอก
แกมรูปขอบขนาน  กว้าง 4-8 เซนติเมตร  ยาว 30-40 เซนติเมตร  ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งแหลมโคนใบแผ่
เป็นกาบหุ้มต้น   ขอบใบเรียบ    แผ่นใบหนาคล้ายหนัง    สีเขียวเข้มเป็นมันปลายใบมักจะอ่อนโค้งลงเล็กน้อย
 ดอก (Flower) : สีขาว ออกเป็นช่อแบบกระจุกแยกแขนงที่ปลายกิ่ง รูปทรงกระบอกแกมรูปสามเหลี่ยมชูสูงขึ้น
มีขนปกคลุมเล็กน้อย ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก
 ผล (Fruit) : ผลแห้งแตกเป็น 3 พู สีส้ม เมล็ดสีดำ มีจำนวนมาก
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกเป็นแปลงประดับสวน ใบแผ่ออกสวยงาม ปลูกริมน้ำตก ลำธาร
 ประโยชน์ :  -