Shrubs
 
เข็มบุษบา
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kopsia arborea Blume
 ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
 ชื่อสามัญ : -
 ชื่อพื้นเมือง : พุดดง มะดีควาย หนำเลี๊ยบเทียม
   ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
   ขนาด [Size] : สูง 1.5-2 เมตร
   สีดอก [Flower Color] : สีขาว
   ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : -
   อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
   ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี
     ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
     แสง [Light] : แดดเต็มวัน
Additional
Images
   
   
   
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้พุ่มขนาดเล็ก เปลือกสีน้ำตาลอมเทา ทุกส่วนมีน้ำยางขาว
 ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก กว้าง 8-10 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบสีเขียวเป็นมัน
 ดอก (Flower) :   สีขาว  กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ใบประดับ 1 คู่  ออก
ตรงข้าม รูปแถบยาว แต่ละช่อย่อยมีดอกย่อย 3 ดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบมีขนาดไม่เท่ากัน ตรงโคนสีแดงส้ม มีขน ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปขอบขนาน ปลายมน  ดอกกลางบานก่อนดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-4.0 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) :  ผลสด รูปกระสวยมักออกเป็นคู่ เมื่อสุกสีม่วงดำ
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ดอกสวย มีกลิ่นหอม ปลูกใกล้อาคารหรือสวนหย่อม ปลูกเป็นแนว
ฉากหลัง บังสายตา
 ประโยชน์ : -