Trees
 
คำมอกหลวง
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia sootepensis Hutch. 
 ชื่อวงศ์ : Rubiaceae
 ชื่อสามัญ : -
 ชื่อพื้นเมือง : ไช่เน่า คำมอกช้าง ผ่าด้าม ยางมอกใหญ่
แสลงหอมไก๋ หอมไก๋
   ชนิดพืช [Plant Type] :   ไม้ต้น
   ขนาด [Size] : สูงถึง 15 เมตร
   สีดอก [Flower Color] : สีขาวนวลแล้วเปลี่ยนเป็น
สีเหลืองเข้ม
   ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Tiem] : มี.ค.-ก.ค. 
   อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
   ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป
     ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
     แสง [Light] : แดดเต็มวัน
Additional
Images
   
   
   
   
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :   ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง ลำต้นบิดงอ เปลือกสีครีมอ่อนหรือเทา ค่อนข้างเรียบหรือหลุดลอกเป็นแผ่นบางๆ
 ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว เรียงตรงช้าม  รูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 4-15 เซนติเมตร   ยาว 9-28 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน  โคนใบมนหรือสอบ  ขอบใบเรียบ  หูใบอยู่ระหว่างก้านใบ      ลักษณะเป็นปลอกที่บริเวณ รอบกิ่ง แผ่นใบเหนียวและสาก
 ดอก (Flower) :   สีขาวนวลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง  มีกลิ่นหอม ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบ กลีบเลี้ยงเป็นหลอด
รูปกรวย  ยาว 1.2-2 เซนติเมตร  ปลายเป็นพูด้านหนึ่งแยกลึก   ด้านนอกมีขนละเอียดเหนียว   โคนเชื่อมติดกัน
เป็นรูปกรวยปลายแยกเป็น 5 แฉก  กลีบดอกหนา  ขอบกลีบม้วนและบิด  ดอกบานเต็มที่กว้าง 8-10 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) : ผลแห้ง ไม่แตก รูปทรงรีหรือไข่ กว้าง 1.8-2.5 เซนติเมตร ยาว 2.2-4 เซนติเมตร มีสันตื้น 5-6 เส้น ผลแก่สีน้ำตาลเข้ม เปลือกหุ้มเมล็ดเเข็ง เมล็ดกลมถึงแบน มีจำนวนมาก
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ทนแล้ง เหมาะที่จะปลูกเพื่อให้ร่มเงา ดอกสวยมีสีสัน กลิ่นหอมมาก ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น และบานนาน 2-3 วัน
 ประโยชน์ :  เมล็ดต้มเคี่ยวกับน้ำ เป็นยาสระผมฆ่าเหา