Trees
 
ตีนเป็ดน้ำ
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera odollamGaertn.
 ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
 ชื่อสามัญ : Pong pong
 ชื่อพื้นเมือง : ตีนเป็ดน้ำ ตีนเป็ดทะเล ตุม มะตะกอ
สั่งลา
   ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้ต้น
   ขนาด [Size] : สูง 5-15 เมตร
   สีดอก [Flower Color] : สีขาว
   ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Tiem] : ตลอดปี
   อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
   ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป
ชอบขึ้นริมน้ำ
     ความชื้น [Moisture] : สูง
     แสง [Light] : แดดเต็มวัน
Additional
Images

 
   
   
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ต้นขนาดเล็ก  ไม่ผลัดใบ  เรือนยอดทรงกลมทึบ  ลำต้นมักแตกกิ่งต่ำ  เปลือก
เรียบสีเทา มีช่องระบายอากาศเป็นร่องยาว มีน้ำยางสีขาว
 ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว  เรียงเวียนสลับ  ใบรูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ  กว้าง 2.4-8 เซนติเมตร   ยาว 8.9-30 เซนติเมตร  ปลายใบติ่งแหลม  โคนใบรูปลิ่ม  ใบเกลี้ยง  สีเขียวเข้มเป็นมัน   ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย
 ดอก (Flower) :    สีขาว กลางดอกมีสีเหลือง  (ถ้าเป็นตีนเป็ดทรายกลางดอกมีสีชมพูหรือแดง)   ออกเป็นช่อ
แบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง   กลีบเลี้ยง 5 กลีบ   กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปากแตร   ปลายแยกเป็น 5 แฉก
ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-7 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) :   ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว  ทรงกลมหรือค่อนข้างกลมเป็นสองพูตื้นๆ  สีเขียวอมม่วงถึงม่วงเข้ม
กว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร (ผลขนาดใหญ่กว่าตีนเป็ดทราย) เมล็ดแข็งและเบา
ลอยน้ำได้
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ทรงพุ่มสวย ดอกสวยมีกลิ่นหอม ผลสวย ปลูกให้ร่มเงา ลานจอดรถ ริมถนน  ปลูกประดับริมสระว่ายน้ำ  ริมทะเล  ทนลม  ทนน้ำท่วมขัง ยางเป็นอันตรายไม่ควรปลูกใกล้สนามเด็กเล่น
 ประโยชน์ : ใบแก้หวัด  กลาก เกลื้อน เมล็ดใช้เบื่อปลา เปลือกต้นแก้ไข้ ผลมีพิษทำให้เกิดอาการระคายเคือง  เมล็ด
ทำไม้ประดับแห้ง