Vines
 
ย่านดาโอ๊ะ
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhnia aureifolia K. & S. S. Larsen
 ชื่อวงศ์ : Leguminosae-Caesalpinioideae
 ชื่อสามัญ : Golden leaved liana
 ชื่อพื้นเมือง : เถาใบสีทอง เถาดาโอะ ใบไม้สีทอง
   ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย
   ขนาด [Size] : เถาขนาดใหญ่
   สีดอก [Flower Color] : สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีครีม
   ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
   อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
   ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป
     ความชื้น [Moisture] : ชอบอากาศเย็นชื้น
     แสง [Light] : แสงแดดจัด
Additional
Images
   
   
   
   
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง เลื้อยได้ไกลถึง 30 เมตร ด้วยมือพันม้วนงอเป็นรูปตะขอคู่
 ใบ (Foliage) :  ใบเดี่ยว  เรียงสลับ รูปไข่กว้างถึงเกือบกลม  กว้าง 10-20 เซนติเมตร   ยาว 8-15 เซนติเมตร ปลายและโคนใบเว้าลึก  แบ่งเป็น 2 แฉก    แผ่นใบหนาและกิ่งอ่อนปกคลุมด้วยขน    ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม
เป็นมัน ผิวใบด้านล่างมีขนคล้ายกำมะหยี่สีทองแดงเป็นมันเงาสะท้อนแสงเป็นประกายสวยงาม ก้านใบสีแดง
 ดอก (Flower) : สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีครีม มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ปลายกิ่ง ช่อละ 2-3 ดอก
มีกลีบประดับขนาดเล็ก   รูปไข่  โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยก 5 แฉก มี 3-5 กลีบ   ด้านนอก
มีขนมาก กลีบดอกมี 5 กลีบ ขนาดเท่าๆกันทุกกลีบ ขอบกลีบหยิกย่น
 ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก เป็นฝักแบนยาวคล้ายฝักดาบ กว้าง 5-6 เซนติเมตร ยาว 20-25 เซนติเมตร มี 4-6
เมล็ด
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อยขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างแข็งแรง
 ประโยชน์ : ใบสีทองนำมาทับเป็นใบไม้แห้ง ประดับเป็นการ์ดหรือใส่กรอบรูป