Vines
 
อัญชัน
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea L.
 ชื่อวงศ์ : Leguminosae
 ชื่อสามัญ : Blue pea, Blue vine, Butterfly pea,
Pigeon wings
 ชื่อพื้นเมือง : แดงชัน เอื้องชัน
   ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย
   ขนาด [Size] : ขนาดเล็ก
   สีดอก [Flower Color] : สีขาว  ฟ้า  น้ำเงิน  ม่วง
   ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
   อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
   ลักษณะนิสัย [Habitat] : ปลูกได้ในดินทั่วไป
     ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
     แสง [Light] : แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน
Additional
Images
   
   
   
   
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน อายุสั้น ใช้ยอดเลื้อยพัน ลำต้นมีขนปกคลุม
 ใบ (Foliage) :   ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม มีใบย่อย 5-9 ใบ รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบด้านล่างมีขนหนาปกคลุม
 ดอก (Flower) :  สีขาว ฟ้า และม่วง ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ตามซอกใบ รูปดอกถั่ว   มีทั้งดอกชั้นเดียวและ
ดอกซ้อน กลีบดอก 5 กลีบ ดอกชั้นเดียวกลีบขั้นนอกมีขนาดใหญ่กลางกลีบสีเหลือง ส่วนกลีบชั้นในขนาดเล็ก
แต่ดอกซ้อนกลีบดอกมีขนาดเท่ากัน ซ้อนเวียนเป็นเกลียว ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก เป็นฝักแบน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร เมล็ดรูปไต สีดำ มี 5-10
เมล็ด
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อยชนาดเล็กหรือรั้ว มีดอกสวยงามตลอดปี
 ประโยชน์ : สีดอกใช้ผสมอาหารได้