ฐานข้อมูลศัตรูพืช
[ แสดงข้อมูลทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ] [ เข้าสู่ระบบ ]
คำค้น ประเภท ชนิด เรียงลำดับ

Go Down
<< หน้าแรก | < ก่อนหน้า |   รายการที่ 291 ถึง 300 จาก 360 รายการ  | ถัดไป > | หน้าสุดท้าย >>
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysanthemum stunt viroid
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
measles of chrysanthemum
ชื่อสามัญภาษาไทย
-
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysodeixis eriosoma Doubleday
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
green garden looper
ชื่อสามัญภาษาไทย
หนอนคืบเขียว
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysomphalus aonidum
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
circular scale
ชื่อสามัญภาษาไทย
เพลี้ยหอยมะละกอ
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysomphalus dictyospermi
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
dictyospermum scale
ชื่อสามัญภาษาไทย
เพลี้ย
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysopogon aciculatus (R0etz.) Trin.
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
golden false beardgrass
ชื่อสามัญภาษาไทย
หญ้าเจ้าชู้
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cirsium arvense (L.) Scop.
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
creeping thistle
ชื่อสามัญภาษาไทย
-
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cirsium vulgare Savi (Ten.)
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
spear thistle
ชื่อสามัญภาษาไทย
-
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Citripestris sagittiferella
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
citrus fruit borer
ชื่อสามัญภาษาไทย
หนอนเจาะผลส้ม
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Citrus blight disease
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
citrus blight
ชื่อสามัญภาษาไทย
-
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Citrus cachexia viroid
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
-
ชื่อสามัญภาษาไทย
-
 
Go Up