sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. วว. อบรมการจัดการขยะชุมชน ของเหลือทิ้งภาคเกษตร มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

วว. และพันธมิตร ฝึกอบรมออนไลน์จัดการขยะชุมชน/ของเหลือทิ้งภาคเกษตร มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วว. โดยศูนย์เชี่ ...

อ่านต่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
2. ประกันภัยโคเนื้อ โคนม คุ้มครองโรคลัมปี สกิน ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ประกันภัยโคเนื้อ โคนม คุ้มครองโรค "ลัมปี สกิน" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ...

อ่านต่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
3. การป้องกัน “โรคลัมปี สกิน” (Lumpy skin disease)

“โรคลัมปี สกิน” (Lumpy skin disease) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในโค กระบือ แต่ไม่ใช่โรคที่ติดสู่คนได้ การติดต่อของโรคนี้ติดจากแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน และอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ ติดจากน้ำลาย สารคัดหลั่ง สะเก็ดแผล รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน วิธีป้องกันโรคทำได้โดย การกำจัดแล ...

อ่านต่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
5. สท. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวิร์คชอปออนไลน์ หลักสูตรปลูกผักอย่าง Smart: ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน

ครั้งแรกกับ Workshop online หลักสูตรปลูกผักอย่าง Smart: ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน โดย อาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาพันธุ์พืช ประสบการณ์กว่า 30 ปี และ คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรผู้เอาชนะอุปสรรคธรรมชาติด้วยความรู้และเทคโนโลยี ลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://bit.ly/3v47kNO จำนวนจำกัด 30 ...

อ่านต่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
6. อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Eco-learning with Rajapruek School ห้องเรียนใกล้ชิดธรรมชาติ สอนการตัดแต่งกิ่งต้นหม่อน

วิธีการจัดการกิ่งหม่อนและการตัดแต่งกิ่งต้นหม่อน เพื่อให้ออกผลตามที่ต้องการ และให้ผลผลิตหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี ต้นหม่อน หรือมัลเบอร์รี่ (Mulberry) เป็นไม้ยืนต้นที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งใบและผล โดยใบของหม่อนเป็นพืชอาหารตามธรรมชาติของหนอนไหม อีกทั้งยังใช้ในการเลี้ยงหม่อนไหมในทางเศษรฐกิจ และในป ...

อ่านต่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

แจ้งเตือน

1. ระวัง "ด้วงซัดดัม" หรือ "ด้วงดำ" (Scarab Beetle) ระบาดกัดกินต้นข้าว

"ด้วงซัดดัม" หรือ "ด้วงดำ" (Scarab Beetle) แมลงที่กำลังระบาดกัดกินข้าว และสร้างความเดือดร้อนให้ชาวนาในตอนนี้ด้วงดำ เป็นแมลงจำพวกด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญของการปลูกข้าว โดยวิธีหว่านข้าวแห้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร ...

อ่านต่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
2. ระวังโรคลำต้นแคงเกอร์ โรคผลแคงเกอร์ หรือโรคผลเน่าจุดสีน้ำตาลในแก้วมังกร

โรคลำต้นแคงเกอร์ โรคผลแคงเกอร์ (Stem canker, Fruit canker) หรือโรคผลเน่าจุดสีน้ำตาล (Fruit internal brown spot) ในแก้วมังกร ชื่อโรคชื่อหลังนี้มีที่มาจากจุดสีน้ำตาลที่เน่าที่ผลชัดเจนโดยเฉพาะเวลาผ่าที่ผลตรงบริเวณที่ติดเชื้อเพื่อดูการเน่าภายใน สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crou ...

อ่านต่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
3. ระวังหนอนม้วนใบอะโวคาโด

หนอนม้วนใบอะโวคาโด Avocado leaf-roller, probably Archips micaceana (Walker, 1863): Tortricidae ลักษณะหนอนมีหัวดำน่าจะเป็นชนิดเดียวกับที่พบในส้ม ในต่างประเทศมีหัวสีน้ำตาล Ctenopseustis obliquana, Ctenopseustis herana และ Amorbia cuneana เป็นต้นการป้องกันกำจัดต้นอะโวคาโด ส่วนมากจะทนทานต่อการทำลายของห ...

อ่านต่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
4. เตือนชาวสวนมะพร้าว ระวังหนอนหัวดำมะพร้าวระบาด

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เตือนผู้ปลูกมะพร้าวในระยะยังไม่ให้ผลผลิต และระยะให้ผลผลิตแล้วรับมือหนอนหัวดำมะพร้าวการเข้าทำลายพืช : ตัวหนอนเข้าทำลายใบมะพร้าว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบจากนั้นจะถักใยนำมูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้น นำมาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมลำตัวยาวตามทางใบ ...

อ่านต่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2564