sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. อะโวกาโดในเข่ง ทำรายได้หลักแสน

อะโวกาโดเป็นไม้ผลที่ทำเงินในประเทศไทยเราเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามาแรงแซงโค้ง ปัจจุบันมีหลากหลายพันธุ์มาก จะแตกต่างกันที่รสชาติ ความหนา และความละเอียดของเนื้อใน อะโวกาโดได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นไม้ผลยืนต้นที่มีใบเขียวตลอดปีคุณเฉลิมชัย โหบาง ...

อ่านต่อ วันที่ 29 กันยายน 2566
2. ทีมวิจัยไบโอเทค พัฒนาชุดตรวจ ‘โรคใบด่างมันสำปะหลัง’ แนะเลี่ยงท่อนพันธุ์ต่างถิ่น

‘นักวิจัย’ ไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจ Strip Test สู้ ‘โรคใบด่างมันสำปะหลัง’ เพื่อแก้วิกฤติโรคพืชระบาดที่ชาวไร่มันสำปะหลังทั่วประเทศประสบปัญหาอยู่ แนะหากตรวจเจอแล้วให้ทำลายทิ้งให้หมด ฝังกลบลึก ๆ และเลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่ปลอดเชื้อต้านทานโรคทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี และการประยุกต์ใช้ ...

อ่านต่อ วันที่ 29 กันยายน 2566
3. นักวิจัย ม.นเรศวร คิดนวัตกรรมเจลเปลี่ยนสีผม จากสารสกัดใบสัก พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผม ที่ผงสีหรือเม็ดสีมาจากสารสกัดใบสัก จดเป็นอนุสิทธิบัตร 3 ฉบับแล้ว พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แถลงข่าวผลงานวิจัยเรื่อง ...

อ่านต่อ วันที่ 29 กันยายน 2566
4. เสวนา “ส่งออกต้นไม้ไปซาอุฯ : โอกาสและความท้าทายของธุรกิจไม้ล้อม”

คณะวนศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยป่าไม้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “ส่งออกต้นไม้ไปซาอุฯ : โอกาสและความท้าทายของธุรกิจไม้ล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร ที่มีความรู้และประสบก ...

อ่านต่อ วันที่ 28 กันยายน 2566
5. ครม.ไฟเขียวพักหนี้เกษตรกร 3 ปี จ่อขยายวงเงินจาก 3 แสนบาทเป็น 5 แสนบาท/ราย

รายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลังเป็นประธานมีการพิจารณามาตรการพักหนี้เกษตรกร เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี โดยในส่วนของลูกหนี ...

อ่านต่อ วันที่ 26 กันยายน 2566
6. นักวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำแผนที่ดินแบบดิจิทัล พาสับปะรด GI เชียงรายก้าวไกล

กรมพัฒนาที่ดินคัดเลือกงานวิจัย “การทำแผนที่ดินแบบดิจิทัล โดยใช้แบบจำลองแมชชีนเลิร์นนิ่ง สำหรับการตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ปลูกสับปะรด GI จังหวัดเชียงราย” ได้รางวัลชนะเลิศ สาขาจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน/ที่ดิน และการประยุกต์ใช้ ปี 2566 ชี้ประโยชน์ช่วยให้ตัดสินใจปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินให ...

อ่านต่อ วันที่ 25 กันยายน 2566
7. เทคนิคเพิ่มผลผลิตปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ S2 นักวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน

ผลงานวิจัย “การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันที่ปลูกในเขตพื้นที่ เหมาะสมปานกลาง (S2) จังหวัดตรัง” สร้างอนาคตที่สดใสให้เกษตรกร หลังพบเทคนิคเด็ด คลุมโคนด้วยทางใบ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบ ทำผลผลิตเพิ่ม กรมพัฒนาที่ดินคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศภาคบรรยาย สาขาการปรับป ...

อ่านต่อ วันที่ 25 กันยายน 2566
8. แผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้งจากขยะ เทคโนโลยีภูมิทัศน์

‘แผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้งจากขยะในงานภูมิทัศน์’ Vertical planting wall panel from landscaping waste ผลงานของอาจารย์ดนุพล มากผ่อง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ นักวิจัยและอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตอบโจทย์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศ ...

อ่านต่อ วันที่ 25 กันยายน 2566

แจ้งเตือน

1. ระวังโรคใบจุดในเบญจมาศ

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก อากาศเริ่มเย็นลง เตือนผู้ปลูกเบญจมาศในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคใบจุด (เชื้อรา Septoria chrysanthemella) อาการเริ่มแรกพบจุดสีน้ำตาลขนาดเล็กบนใบ ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น รูปร่างค่อนข้างกลม มีสีน้ำตาลเข้ม บางครั้งขอบแผลมีสีเหลือง บริเวณแผลพบส่วนของเชื้อราเป็นจุดสีดำเล็ก ๆ เกิ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 กันยายน 2566
2. โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอนในหอมแดง

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกหอมแดงหัวพันธุ์ (หอมต่าว) ในระยะ ปลูก-เก็บเกี่ยว รับมือโรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)อาการของโรค พบได้บนใบ กาบใบ หรือ ส่วนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดฉ่ำน้ำขนาดเล็ก สีเขียวหม่น ต่อมาขยายใหญ่เ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 กันยายน 2566
3. ระวังด้วงหมัดผักในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่  เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ฯลฯ) ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือด้วงหมัดผักตัวอ่อนด้วงหมัดผักกัดกิน หรือชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้น หรือรากของผัก ทำให้พืชผักเหี่ยวเฉา และไ ...

อ่านต่อ วันที่ 27 กันยายน 2566
4. ระวังโรคใบจุดในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่  เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ฯลฯ) ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคใบจุด (เชื้อรา Alternaria brassicicola และ A. brassicae)โรคเกิดได้ทุกส่วนและทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช อาก ...

อ่านต่อ วันที่ 27 กันยายน 2566