sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. รู้จัก...ชา (Camellia sinensis) คุณค่าและสรรพคุณ

รู้จัก...ชา (Camellia sinensis) คุณค่าและสรรพคุณ       ชามีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นชนชาติแรกที่มีการดื่มชาและมีประวัติศาสตร์ชาอย่างยาวนานมากกว่า 4,000 ปี  โดยจีนเป็นประเทศแรกที่เริ่มนําชามาทำเป็นเครื่องดื่มเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้ว จากนั้นความนิยมในการดื่มน้ำชาได้แพร่กระจายไปทั่วโ ...

อ่านต่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2566
2. กรมข้าวเชิญชาวนาสมัครขายคาร์บอนเครดิตในวันข้าวแห่งชาติ 3 จุด

กรมการข้าวเชิญชวนชาวนาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขายคาร์บอนเครดิตในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2566 ชี้ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก แถมสร้างรายได้นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ด้วยกรมการข้าวจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและช ...

อ่านต่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
3. ซินเจนทา เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “ครอปไวซ์ โกรเวอร์” คู่หูคนใหม่รู้ใจเกษตรกร

ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “ครอปไวซ์ โกรเวอร์” (Cropwise Grower) คู่หูคนใหม่รู้ใจเกษตรกรไทยเชื่อมต่อทุกเรื่องสำคัญที่เกษตรกรต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ แนะนำเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นยา เตือนภัยวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช และยังช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนเตรียมการเพาะปลูกได้อย่าง ...

อ่านต่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
4. สมุนไพรท้องถิ่นสู่เวชสําอาง

ผลงานสะดุดตาจากงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบรนด์ Bella carino ได้นำสมุนไพรมาวิจัย มี 3 ผลิตที่นำมาวิจัย ได้แก่1. Mushroom serum ทำมาจากเห็ด 3 อย่างคือ เห็ดเปาฮื้อ เห็ดภูฏาน เห็ดหอม จากผลการวิจัยพบว่า ...

อ่านต่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
5. มะระขี้นก พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ขมเป็นยา ดีต่อสุขภาพ

มะระขี้นก เป็นผักพื้นบ้านของไทยกินกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คนส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับมะระจีนที่มีขายกันตามตลาดสดและซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่ามะระขี้นกและมะระขี้นกเป็นผักพื้นบ้านที่ขึ้นตามธรรมชาติ หาเก็บกินได้ง่ายทั่วไป มีรสชาติที่ขม นิยมกินกันเฉพาะในหมู่ผู้ใหญ่และผู้สูงวัย โดยส่วนมากจะนิยมกินี้เป็นยาสมุนไพร ...

อ่านต่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
6. สารคลุกเคลือบอาหารเสริมสัตว์น้ำลดอัตราตาย ทนโรค พ่อแม่พันธุ์แข็งแรง

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำกรมประมง ได้พัฒนา “สารคลุกเคลือบอาหารเสริมคุณภาพสัตว์น้ำ” 3 สูตร เพื่อช่วยให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดีขึ้น ทั้งในด้านความสวยงาม ความแข็งแรง และความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ ที่เกษตรกรรายย่อยสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชนิด อายุ และสภาพแวดล้อมของสัตว์น้ำด้วยแนวทางการเลี้ยงต้นทุนต ...

อ่านต่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
7. โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้านปศุสัตว์

คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ https://dld.go.th/th/images/stories/award/2566/award_farmer2566/project_best_farmer2566.pdf ...

อ่านต่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

แจ้งเตือน

1. ระวังหนอนชอนใบในลำไย

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีแสงแดดจัด สลับกับท้องฟ้ามืดครึ้มบางช่วงของวัน และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกลำไยในระยะแตกใบอ่อน-เก็บเกี่ยว รับมือหนอนชอนใบเข้าทำลาย ใบที่ถูกทำลายมีอาการคล้ายโรคใบไหม้ มีสีน้ำตาลแดง โดยที่หนอนเริ่มเจาะที่ฐานเส้นกลางใบแล้วเคลื่อนไปทางปลายใบ ก่อนถึงปลายใบหนอนจะชอนไชเ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 เมษายน 2566
2. ระวังเพลี้ยไฟในองุ่น

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน ลมกระโชกแรง ฝนตกบางแห่ง เตือนผู้ปลูกองุ่นในระยะเริ่มติดผลอ่อนรับมือเพลี้ยไฟ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชทั้งยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และช่อผล ทำให้เกิดเป็นแผลสีน้ำตาลบริเวณใกล้ขั้วช่อองุ่น ดอก ใบ หรือผล บางครั้งพบแผลสะเก็ดบนผลองุ่น เมื่อผลองุ่นขยายผลโตขึ้น ...

อ่านต่อ วันที่ 5 เมษายน 2566
3. กรมปศุสัตว์ติวเข้มซ้อมแผนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2566

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการปฎิบัติงาน ร ...

อ่านต่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566