sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. สวทช. พัฒนาฉลากอัจฉริยะระบุระดับความสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดขยะอาหาร

หนึ่งในผลไม้จากประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติสูงจนขึ้นแท่นเป็นพืชเศรษฐกิจ คือ ‘มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง’ ที่มีจุดเด่นคือ ผลใหญ่ เปลือกสีเหลืองทอง เนื้อละเอียด รสชาติหวาน แต่ด้วยมะม่วงสายพันธุ์นี้มีเปลือกสีเหลืองครีมตั้งแต่เริ่มสุกบนต้นหรือระยะที่ยังไม่พร้อมรับประทาน ทำให้แยกระดับความสุกจากการส ...

อ่านต่อ วันที่ 19 เมษายน 2567
2. พันธุ์กล้วยหอมทองคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดอาทิตย์อุทัย

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากการความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTEPA) ได้ให้สิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีนำเข้ากล้วยจากประเทศไทย 8,000 ตันกรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นโอกาสสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกกล้วยหอมทองทางการค้า เพราะกล้วยหอมทองเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วทุกภาค ...

อ่านต่อ วันที่ 19 เมษายน 2567
3. มก.ส่งมอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยในนาข้าวให้คณะรัฐบาล

ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยในโครงการข้าวของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้แก่ ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม ผศ.ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล ดร.พรชัย ไพบูลย์ ดร.พรรณี ชื่นนคร นายสุนทร เหมทานนท์ และ ...

อ่านต่อ วันที่ 18 เมษายน 2567
4. เทคนิคการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนกับพืชสวน

1. ปุ๋ยไนโตรเจนที่ราคาถูกคือ ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ให้ธาตุไนโตรเจนเพียงธาตุเดียว2. ถ้าดินมีกำมะถันต่ำให้ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต หรือปุ๋ยสูตร 21-0-0 จะให้ทั้งไนโตรเจนและกำมะถัน3. ถ้าดินขาดแคลเซียม ให้ใช้ปุ่ยแคลเซียมไนเตรต 15-0-0 ซึ่่งจะให้ธาตุอาหารไนโตรเจนและแคลเซียม แต่เป็นปุ๋ยมีราคาสูง แก้ปัญหาโดยใช้ 4 ...

อ่านต่อ วันที่ 17 เมษายน 2567
5. อ.อ.ป. ผสานความร่วมมือ กรมป่าไม้ และ ม.เกษตรฯ ลงนามความร่วมมือ “โครงการขยายผลงานวิจัยไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีสู่ประชาชน”

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และ ดร.ดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการขยายผลงานวิจัยไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีสู่ประชาชน” ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเก ...

อ่านต่อ วันที่ 29 มีนาคม 2567
6. Eco-Milk เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รีดจากแม่วัวเรอน้อย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัท Ashgrove ในรัฐแทสมาเนีย ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ร่วมกับ Sea Forest ฟาร์มสาหร่าย ผลิต Eco-Milk นมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชนิดแรกของโลกออกมาเอาใจสายรักษ์โลกและรักการดื่มนม โดยเคลมว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากวัวในกระบวนการผลิตได้ เพราะให้วัวกินอาหารพิเศษที่มีชื่อว่า ซีฟีด (SeaFeed) โดย ซีฟีด ท ...

อ่านต่อ วันที่ 29 มีนาคม 2567
7. ไบโอเทค เปิดตัว DAPBot (แดปบอท) คู่คิดติดปลายนิ้วคนเกษตร แพลตฟอร์มสนับสนุนการจำแนกศัตรูพืชและเข้าถึงชีวภัณฑ์เกษตร

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดตัว DAPBot (แดปบอท) แพลตฟอร์มสนับสนุนการจำแนกศัตรูพืชและการเข้าถึงชีวภัณฑ์เกษตร ในรูปแบบ Line Official เพื่อให้เข้าถึงการใช้งานโดยง่ายของเกษตรกร เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระหว่าง 3 หัวใจหลั ...

อ่านต่อ วันที่ 29 มีนาคม 2567
8. เปิดลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 พร้อมเปิดลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ตั้งแต่ วันที่ 1-25 เมษายนนี้ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มีนาคม 2567

แจ้งเตือน

1. ระวังด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นมะม่วง

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนชื้น เตือนผู้ปลูกมะม่วง ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นมะม่วง ตัวเต็มวัยเป็นด้วงหนวดยาว เพศเมียวางไข่ในเวลากลางคืนโดยฝังไว้ใต้เปลือก หนอนจะกัดกินชอนไชตามเปลือกไม้ด้านใน ทำให้เกิดยางไหล หนอนอาจควั่นเปลือกจนรอบลำต้น ทำให้ท่อน้ำท่ออาหารถูกตัดทำลายเป็นเหตุให ...

อ่านต่อ วันที่ 19 เมษายน 2567
2. ระวังด้วงแรดมะพร้าวในมะพร้าว

สภาพอากาศร้อน มีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกมะพร้าวในระยะยังไม่ให้ผลผลิตและให้ผลผลิตแล้ว รับมือด้วงแรดมะพร้าว ตัวเต็มวัยเข้าทำลายพืช โดยการบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าว รวมทั้งเจาะทำลายยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ ทำให้ใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้ว ๆ คล้ายหางปลา หรือรูปพัด ถ้า ...

อ่านต่อ วันที่ 17 เมษายน 2567
3. ระวังโรคผลเน่าในสละ

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนชื้น ฝนตกบางแห่ง เตือนผู้ปลูกสละในระยะออกดอกและติดผล รับมือโรคผลเน่า เปลือกของผลสละจะมีสีน้ำตาล ถ้าความชื้นสูงจะพบเส้นใยสีขาวหรือขาวอมชมพูของเชื้อราเกิดขึ้น เส้นใยจะแทงทะลุเปลือกเข้าไปในผล ทำให้เปลือกเปราะ แตก เนื้อสละด้านในเน่า ผลร่วง เมื่อเชื้อราเจริญเต็มที่เส้นใยจะสร้าง ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มีนาคม 2567