sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. บุศรินทร์ พืชสกุลกระเจียวชนิดใหม่ของโลก

“บุศรินทร์” Curcuma stahlianthoides Škorničk. & Soonthornk.ดร. ศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์ ดร. จุฑามาศ กองผาพา และ ดร. สุคนธ์ทิพย์ เวียนมานะ อาจารย์สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ คุณณัชชา กุลภา ประธานวิสาหกิจชุมชนทายาท ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
2. เทคนิคการตอนอินทผลัม

ปัจจุบัน การขยายพันธุ์อินทผลัมทำได้ 3 วิธี คือ การเพาะเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการตอน หรือการแยกหน่อ ทั้งนี้ขออธิบายเฉพาะวิธีตอนเท่านั้น เริ่มจากการเลือกหน่อที่มีขนาดพอเหมาะ ความยาวไม่เกิน 70 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของหน่ออยู่ระหว่าง 30-40 เซนติเมตร ทำความสะอาดบริเวณรอยเชื่อมต่อของหน่อกั ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
3. สหกรณ์โคนมลำพูนฯ พัฒนาการผลิตน้ำนมคุณภาพสูง เพิ่มรายได้สมาชิกกว่า 30% สร้างความเชื่อมั่นโปร่งใส เปิดให้สมาชิกตรวจสอบผ่านแอปฯ

สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564/2565 ประเภทสหกรณ์โคนม โดยสหกรณ์ฯ มีบทบาทช่วยยกระดับการผลิตน้ำนมโคของสมาชิกให้มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาสูง และมีต้นทุนการผลิตต่ำ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบสถานะการเงินของตัวเองผ่านสมาร ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
6. ฟิล์มแครอท นวัตกรรมฟิล์มห่ออาหารรับประทานได้

กรมวิชาการเกษตร ปั๊มนวัตกรรมฟิล์มห่ออาหารรับประทานได้ วิจัยพบแครอทมีคุณสมบัติครบตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปิ๊งไอเดียผลิตเป็นฟิล์มห่อลูกอมและผลไม้กวน ประโยชน์หลายเด้ง ทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผลทางการเกษตร ลดปัญหาขยะพลาสติก พร้อมตอบเทรนด์สุขภาพฟิล์มแครอท 1 แผ่นมีสารเบต้าแคโรทีนสูงกว่ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
8. ทำการเกษตรแบบไหน ใครมีสิทธิขึ้นทะเบียนเกษตรกร ?

❓ ทำการเกษตรพื้นที่ตนเองหรือไม่ใช่พื้นที่ตนเอง (เช่าที่ดิน/ให้ทำฟรี) ผู้ที่ลงทุนในการผลิตและเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิตนั้น มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้❓ ทำการเกษตรโดยว่าจ้างผู้อื่นทำแทน ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้ลงทุนในการผลิตทั้งหมด และจ้างผู้อื่นมาทำการเกษตร โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ...

อ่านต่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

แจ้งเตือน

1. ระวังไรกำมะหยี่ลำไย

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่ เตือนผู้ปลูกลำไยในระยะแตกใบอ่อน ติดผล ออกดอก รับมือไรกำมะหยี่ลำไย (Aceria longana Boczek and Knihinicki) เข้าทำลายช่อใบอ่อนของลำไย ทำให้ใบอ่อนมีขนาดเล็กลง ขอบใบบิดม้วนงอ บางครั้งมีลักษณะบิดเป็นเกลียว เมื่อนำใบที่มีลักษณะดังกล่าวมาตรวจดูใต้กล้องที่มีกำลังข ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
2. ปศุสัตว์เตือน! ถ่านไม่สามารถรักษาโรคลัมปีสกินในวัวได้

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข้อความปรากฎในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่องถ่านสามารถรักษาโรคลัมปีสกินในวัวได้ ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ยังไม่พบข้อมูลว่าผงถ่านดังกล่าวมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย และผงถ่านทั่วไปที่ไม่ได้ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
3. เตือนประมงกระชัง ระวังเห็บปลามากับน้ำเปลี่ยนสี หวั่นเกิดโรคป่วย-ตาย สร้างความเสียหาย

ประมงอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ทั้งเตือนระวังเห็บปลาช่วงน้ำเปลี่ยนสี หวั่นเกิดโรคตาย หากพบปรสิตติดตัวปลา แยกปลาออก แจ้ง สนง.ประมงใกล้บ้านทันทีนายอายุวัฒน์ อนุตรอริยกุล ประมงอำเภอครบุรี ออกตรวจเยี่ยมกระชังปลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในเขื่อนลำแชะ ต.โคกกระชาย อ.ค ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
4. ระวังหนอนเจาะฝักมะขาม

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นและมีความชื้นสูงในตอนกลางคืนและเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน เตือนผู้ปลูกมะขามในระยะพัฒนาผลรับมือหนอนเจาะฝักมะขามตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ผีเสื้อเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บนฝักมะขาม ตั้งแต่มะขามเริ่มเป็นฝักอ่อน โดยวางไข่บนฝักที่มีรอยแตกหรือรอยหักมากกว่าฝักปกติ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565