sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถสมัครได้ง่าย ๆ ได้ที่ https://forms.gle/8JmUZcDuWoXQvoxi9📍คุณสมบัติผู้สมัคร- เกษตรกร / บุคคลทั่วไป / ผู้ประกอบการ / ทายาทเกษตรกร New Gen / Young Smart ...

อ่านต่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2567
2. นักวิทย์จีนเร่งการเติบโตของ ‘ข้าวในทะเลทราย’ สำเร็จ

China Xinhua News เปิดเผยว่า ท่ามกลางทะเลทรายเวิ้งว้างในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน คณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนกำลังควบคุมและใช้ประโยชน์จากสารพัดเทคโนโลยีเรือนกระจกล้ำสมัย เพื่อปลดล็อกศักยภาพทางการเกษตรของผืนดินอันไม่อุดมสมบูรณ์ คณะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันการเกษตรเขตเมือง (IUA ...

อ่านต่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
3. อบรมหลักสูตร “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร" รุ่นที่ 5

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร" รุ่นที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (สามารถทบทวนความรู้และการสาธิตได้จากวิดีโอหลังการฝึกอบรม)โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ปุ๋ยอินทรีย์ทางการเกษตร (ชนิดของปุ๋ย ประโยชน์ของปุ๋ย กา ...

อ่านต่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2567
4. ระวังหนอนกระทู้หอมในหอมแดง หอมหัวใหญ่

สภาพอากาศในช่วงนี้สภาพอากาศเย็น เตือนผู้ปลูกหอมแดง, หอมหัวใหญ่ ในระยะเริ่มปลูก-พัฒนาหัว รับมือหนอนกระทู้หอม เจาะเข้าไปอาศัยในใบหอม กัดกินเนื้อเยื่อใบหอมทำให้ใบมีสีขาว และกัดกินไปถึงหัวหอมทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้แนวทางป้องกัน1. เก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลายเพื่อช่วยลดการระบาด2. ในระยะหนอนขนาดเล็กและมี ...

อ่านต่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2567
5. 5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเนื่องจากโลกเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ที่ต้องดำรงชีวิ ...

อ่านต่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2567
6. จีนพัฒนากระจกใสจากไม้ไผ่ ! ประโยชน์ล้ำ อนาคตอาจมาแทนที่กระจกจากซิลิกา

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยป่าไม้และเทคโนโลยีเซ็นทรัลเซาท์ (CSUFT) ในเมืองฉางซา ประเทศจีน ได้พัฒนาวัสดุโปร่งใสคล้ายแก้วแบบใหม่ ที่สำคัญคือถูกสร้างขึ้นโดยใช้ไม้ไผ่จากธรรมชาติ ซึ่งทำให้วัสดุใสนี้มีคุณสมบัติหน่วงไฟ และป้องกันความชื้นในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ในปัจจุบันกระจกใสส่วนใหญ่สร้างมาจากซิลิกา ซึ่งเป ...

อ่านต่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
7. Stickbug หุ่นยนต์ผสมเกสรอัจฉริยะ

Stickbug คือหุ่นยนต์ผสมเกสรอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย (West Virginia University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของแมลงผสมเกสร และเพิ่มความสะดวกในการผสมเกสรสำหรับพืชที่ปลูกในเรือนกระจก  โดยลักษณะของเจ้าตัวหุ่นยนต์ผสมเกสรที่ว่านี้มีจุดเด่นอยู่ที่แขน ...

อ่านต่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
8. สัมมนาออนไลน์ VPG Seminar 2024 : Global Warning เมื่อโลกแปรปรวน ปศุสัตว์จะรับมืออย่างไร

ขอเชิญชวน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ VPG Seminar 2024 : Global Warning เมื่อโลก ”แปรปรวน“ ปศุสัตว์จะรับมืออย่างไร มาร่วมฝ่าวิกฤติ และหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางระบบ Zoomลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผ่าน QR Code หรือลงทะเบี ...

อ่านต่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

แจ้งเตือน

1. ระวังโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าในแก้วมังกร

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกแก้วมังกรในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต รับมือโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า (เชื้อรา Neoscystalidium dimidiatum) อาการเริ่มแรกที่กิ่ง หรือผลเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ สีน้ำตาลคล้ายสีสนิมเหล็ก ต่อมาแผลขยายใหญ่ พบจุดเล็ก ...

อ่านต่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
2. เตือนระวังหนอนเจาะลำต้นอ้อย

ระวังหนอนเจาะลำต้นอ้อยลักษณะตัวเต็มวัย : หนอนเจาะลำต้นอ้อยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีปีกคู่แรกสีทองแดงและปีกคู่หลังสีอ่อนกว่า ตัวเมียวางไข่เป็นกลุ่ม มีลักษณะคล้ายเกล็ดปลา เมื่อหนอนโตเต็มที่จะยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ลำตัวสีชมพูและมีจุดดำนูนการป้องกันกำจัด1. **เชื้อบีที (Bacillus thuringiensis)**:- ...

อ่านต่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2567
3. เตือนชาวสวนลองกองระวังโรคราสีชมพู

โรคราสีชมพู (เชื้อรา Erythricium salmonicolor หรือ Corticium salmonicolor) เป็นปัญหาที่สำคัญในการปลูกลองกอง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูง เชื้อรานี้สามารถทำให้เกิดความเสียหายแก่กิ่งและลำต้นของต้นลองกอง ทำให้ยอดเหี่ยว ใบเหลืองและร่วง ส่งผลให้กิ่งแห้งตายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคราสีชมพูในลอง ...

อ่านต่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2567
4. เตือนพี่น้องเกษตรชาวสวนยางระวังโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

เตือนพี่น้องเกษตรชาวสวนยางว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ซึ่งโรคที่จะตามมาในช่วงหน้าฝนและส่งผลเสียต่อยางพาราหลัก ๆ ได้แก่ โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรือ เชื้อรา Colletotrichum โดยอาการของโรคระยะแรกใบจะเป็นรอยสีเหลืองกลม ต่อมาจะเป็นลักษณะช้ำดำกลม ...

อ่านต่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567