sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565

ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม และหากสนใจเข้ารับฟังการประชุมวิชาการกรมพัฒนา ...

อ่านต่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
2. ขอเชิญเที่ยวงาน “เกษตรศรีราชา แฟร์ ครั้งที่ 16”

ขอเชิญเที่ยวงาน “เกษตรศรีราชา แฟร์ ครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565🎉กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน พบกับ…✏️ การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต🌽 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 🍇🐓การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าอุปโภคบริโภค เฟอร์นิเจอร์ สัตว์เลี้ยง เทคโนโลยี ...

อ่านต่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
3. ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุมู่หลาน ดอกเบี้ย 0% วงเงิน 12,000 ล้านบาท

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุมู่หลาน ทำให้เกิดวิกฤติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกำลังขยายมาในพื้นที่ภาคกลางส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่ การเกษตร ซึ่ง ธ.ก.ส ...

อ่านต่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
4. การเลี้ยงปลาหมอไทย

ปลาหมอเป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านของไทยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ประชาชนทุกระดับชนชั้นของสังคมไทยนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายทั้งแกง ต้ม ทอด ย่าง หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งเป็นปลาที่มีความทนทาน ทรหด อดทนสูง เพราะมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ จึงอาศัยอยู่ได้ในบ ...

อ่านต่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
6. นิคมการเกษตรเชิงนิเวศจีน-ไทย หนุนร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง

นิคมอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงนิเวศจีน-ไทย ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการนิคมแห่งนี้นับเป็นโครงการแรกที่ภูมิภาคซื่อชวน-ฉงชิ่ง ร่วมดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับกลุ่มประเทศแม่น้ำโขงในปีนี้ ซึ่งจะอัดฉีดแรงกระตุ้นใหม่สู่ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงรายงานระบุว่าโครง ...

อ่านต่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
7. คังจินา Gangina / Kangina วิธีถนอมอาหาร เก็บองุ่นได้นาน 6 เดือน - 1 ปี

คังจินา Gangina / Kangina วิธีถนอมอาหาร เก็บองุ่นได้นาน 6 เดือน - 1 ปี องุ่นสดใหม่อยู่เสมอ   อัฟกานิสถาน เป็นพื้นที่แรก ๆ ในการปลูกองุ่น จากการสำรวจ 2000 ปีก่อนคริสตกาล คนที่นี่นิยม ปลูก และบริโภคองุ่นตั้งแต่โบราณ การปลูกที่น่าทึ่งแล้ว  การเก็บรักษาน่าทึ่งกว่า ก่อนหน้าพวกเขาใช้วิธีฝังดิ ...

อ่านต่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
8. อบรมหลักสูตร "การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรด้วยเครื่องกลั่นไอน้ำแรงดันสู่ผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปี"

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรด้วยเครื่องกลั่นไอน้ำแรงดันสู่ผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปี" วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 2565 สอบถามเพิ่มเติมที่ น.ส.ภคพร ...

อ่านต่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2565

แจ้งเตือน

1. เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-22 สิงหาคม 2565)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-22 สิงหาคม 2565)" ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ...

อ่านต่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
2. เตือนระวังโรคใบจุดของมะระ ในช่วงฝนชุก

โรคใบจุดของมะระ เกิดจากเชื้อรา Cercospora sp. โรคนี้ระบาดมากในฤดูฝน หรือในสภาพอากาศร้อนชื้น อาการเกิดแผลจุดกระจายทั่วใบ ลักษณะกลมหรือค่อนข้างกลม แผลมีลักษณะเป็นวงค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ แผลมีขนาดเล็กและใหญ่ ขนาดแผล 1-10 มิลลิเมตร สีน้ำตาลอ่อน ตรงกลางมีสีเทา ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเทา  ...

อ่านต่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
3. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 16-17 ส.ค. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ ...

อ่านต่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2565
4. สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชสำคัญ ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 2565

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชสำคัญ ข้อมูลระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 2565 ...

อ่านต่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2565