sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. สัมมนาออนไลน์ VPG Seminar 2024 : Global Warning เมื่อโลกแปรปรวน ปศุสัตว์จะรับมืออย่างไร

ขอเชิญชวน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ VPG Seminar 2024 : Global Warning เมื่อโลก ”แปรปรวน“ ปศุสัตว์จะรับมืออย่างไร มาร่วมฝ่าวิกฤติ และหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางระบบ Zoomลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผ่าน QR Code หรือลงทะเบี ...

อ่านต่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
2. สวก. จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ลงนามสัญญา เล็งนำนวัตกรรมแดนมังกรเพิ่มบริมาณน้ำจากฝน แก้ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธาน พิธีลงนามสัญญาสนับสนุนโครงการ “การศึกษาศักยภาพการเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่ต่ำในประเทศไทย” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร ...

อ่านต่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
3. การอบรม การจัดการแปลงสำหรับมาตรฐาน GLOBALG.A.P. IFA Version 6

คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม การจัดการแปลงสำหรับมาตรฐาน GLOBALG.A.P. IFA Version 6 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องฝึกอบรม เรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ค่าสมัคร 4,500 บาท/คน *โอนชำระค่าสมัคร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่ 769-200001-0 ...

อ่านต่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
4. งาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti Asia 2024

งาน AGRITECHNICA ASIA (อะกริเทคนิก้า เอเชีย) และ Horti Asia (ฮอร์ติ เอเชีย) 2024 หรืองานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรครบวงจร สำหรับภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC กรุงเทพฯ ต ...

อ่านต่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
5. อุปกรณ์ควบคุมภูมิอากาศอัจฉริยะในสวนทุเรียน

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งกำกับดูแลโครงการเกษตรอัจฉริยะลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในโครงการเกษตรอัจฉริยะ ในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) จาก ...

อ่านต่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
6. ผู้ช่วยฯ ดูแปลงฯ ต้นแบบหนุนเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ

ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรต้นแบบ โครงการส่งเสริมการเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ นายสมศักดิ์ เกิดเปี่ยม ที่ฟาร์มทรัพย์แทนวันดี ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมือ ...

อ่านต่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
7. กรมพัฒนาที่ดินชวนเกษตรกรตรวจดินก่อนปลูก ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ดินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตทางการเกษตร ดินที่ดีควรมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การวิเคราะห์ตรวจสอบธาตุอาหารในดินจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อให้สามารถใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างแม่นยำ ...

อ่านต่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
8. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอน หลักสูตรเกษตรสีเขียว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม จัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียวผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าพบนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง อำเภอเวียงห ...

อ่านต่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

แจ้งเตือน

2. ระวังเพลี้ยไฟในองุ่น

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน ลมกระโชกแรง ฝนตกบางแห่ง เตือนผู้ปลูกองุ่นในระยะเริ่มติดผลอ่อนรับมือเพลี้ยไฟ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชทั้งยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และช่อผล ทำให้เกิดเป็นแผลสีน้ำตาลบริเวณใกล้ขั้วช่อองุ่น ดอก ใบ หรือ ผล บางครั้งพบแผลสะเก็ดบนผลองุ่น เมื่อผลองุ่นขยายผลโตขึ้น ...

อ่านต่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
3. ระวังโรคเหี่ยวเขียว หรือเหง้าเน่าในขมิ้นชัน

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนจัดในช่วงกลางวัน มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และลมพัดแรง เตือนผู้ปลูกขมิ้นชันในระยะเก็บเกี่ยว เริ่มลงปลูก รับมือโรคเหี่ยวเขียว หรือเหง้าเน่า (เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum) อาการเริ่มแรก ใบเหี่ยวและม้วนเป็นหลอด มีสีเหลือง โดยจะลุกลามจากส่วนล่างขึ้นไปยังส่วนปลายยอด และแห ...

อ่านต่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
4. พืชผักช่วงฝนตกเฝ้าระวังโรคใบจุดและเน่าเละ

เตือนให้เกษตรกรปลูกผักเฝ้าระวังโรคใบจุดหรือใบจุดตากบ สาเหตุจากเชื้อรา Cercospora lactucae-sativae ทำลายผลผลิตผักสลัดทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด โดยเริ่มแรกแผลมีลักษณะเป็นจุดฉ่ำน้ำ สีน้ำตาลอ่อน ต่อมาแผลขยายใหญ่มีลักษณะกลมหรือค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ...

อ่านต่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567