sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. เกษตรแฟร์กำแพงแสน โชว์ผัก..รับโลกรวน

เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เกษตรกรและผู้บริโภคคงไม่ต้องวิตกกังวล เพราะบ้านเรายังมีแหล่งเก็บรักษาพันธุกรรมพืชอาหารที่สามารถใช้สร้างพืชพันธุ์ใหม่ ผลิตอาหารในสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงได้ นั่นคือเมล็ดพันธุ์พืชผักจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพ ...

อ่านต่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2566
2. โรสแมรี่ (Rosemary):  น้ำค้างแห่งท้องทะเล

โรสแมรี่ (Rosemary):  น้ำค้างแห่งท้องทะเลโรสแมรี่เป็นพืชสมุนไพรพื้นเมือง วงศ์เดียวกับกะเพรา (Lamiaceae) มีถิ่นกำเนิดในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่แห้งแล้งและเขตพื้นที่ภูเขาของยุโรปใต้สู่เอเชียตะวันตก มีชื่อสามัญ (Common Name) คือ Rosemary ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) คือ Salvia rosmarinus หรือ Rosma ...

อ่านต่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
3. การประชุมเวทีข้าวไทย 2566 เสวนา “ชาวนาไทยในอนาคต” และ “อนาคตของการค้าข้าวไทย” พร้อมโชว์นิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย” โดยในงานจะมีเสวนากลุ่ม 2 ชุดคือ “ชาวนาไทยในอนาคต” และ ”อนาคตของการค้าข้าวไทย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมข้าวไทยและชาวนารุ่นใหม่ร่วมเป็นวิทยากรอย่างคับคั่งได้แก่ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ร ...

อ่านต่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
7. งานเกษตรแฟร์ปากช่อง ประจำปี 2566

เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ปากช่อง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2566 นี้ ...

อ่านต่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
8. สัมมนาวิชาการ เรื่อง ฝ่าวิกฤตต้นทุนนมแบบครบวงจร

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมาวิชาการ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง ฝ่าวิกฤตต้นทุนนมแบบครบวงจร "A breakthrough with holistic dairy cost-crisis management practices" โดย ศาสตราจารย์ ดร.จิระชัย กาญจนพฤติพงศ์ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 101 อาคารศูนย์เรียนรวม ...

อ่านต่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

แจ้งเตือน

1. เตรียมรับมือหนอนชอนใบมังคุด

แนะชาวสวนมังคุด เฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนชอนใบในระยะที่ต้นมังคุดเตรียมความพร้อมในการออกดอกและระยะแตกใบอ่อน ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่แนะชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนชอนใบในระยะที่ต้นมังคุดเตรียมความพร้อมในการออกดอกและระยะแตกใบอ่อน ใบมังคุดที่ถูกเข้าทำลายจะมีลักษณะแคระแกร็น ใบบิดเ ...

อ่านต่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
2. เตรียมรับมือโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ฯลฯ) ในทุกระยะ การเจริญเติบโต รับมือโรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Peronospora parasitica)พบโรคได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช มักพบอาการของโรคบ ...

อ่านต่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
3. ระวังโรคราแป้งในทุเรียน

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนกลางคืนและร้อนในตอนกลางวัน เตือนผู้ปลูกทุเรียนระวังโรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium sp.) โรคนี้สามารถเข้าทำลายผลทุเรียนได้ตั้งแต่เริ่มติดผลอ่อนจนกระทั่งผลแก่ หากเข้าทำลายระยะช่อดอกและ ผลอ่อนจะปรากฏกลุ่มเชื้อราสีขาวมีลักษณะคล้ายฝุ่นแป้งปกคลุม กลีบดอกและผลอ่อนเห็นเป็นผงสีขาว ( ...

อ่านต่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
4. เตือนชาวสวนเฝ้าระวัง ด้วงบุกสวนอินทผลัม

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของด้วงแรดมะพร้าวและด้วงงวงมะพร้าวหรือด้วงสาคู โดยเริ่มพบการระบาดในสวนอินทผลัม โดยด้วงแรดมะพร้าวจะเป็นศัตรูด่านหน้าเข้าไปเจาะกินก่อน หลังจากนั้นด้วงงวงมะพร้าวตามเข้ามาทำลาย โดยวางไข่บริเวณบาดแผล ตามลำต้น บริเวณที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้ หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก รวมทั้งยัง ...

อ่านต่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566