sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. แอป RUBBERWAY วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยางธรรมชาติ บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานยางประเทศไทย 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ RUBBERWAY PTE เปิดแอปพลิเคชัน RUBBERWAY วิเคราะห์ความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานยาง ร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางพาราอย่างยั่งยืนภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูงาน จ.พังงา เพื่อดูกระบวนการแปรรูปยางแผ่นดิบคุณภาพดีเกรดพรีเมี่ยม ณ สหก ...

อ่านต่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
2. 6 ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร โชว์ผลงาน มกอช. ปี 64 ออกใบอนุญาตผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า 7 มาตรฐานบังคับ 332 ฉบับ

การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ จำนวนทั้งหมด 7 มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2564 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-31 ก ...

อ่านต่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
3. วช.-มจพ. หนุนวิจัย โครงการส่งน้ำฯ ท่อทองแดง เพิ่มปริมาณส่งน้ำ พื้นที่เพาะปลูกชลประทาน ช่วงฤดูแล้ง

วช. สนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำชลประทาน “โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง” เชื่อมโยงเทคโนโลยีบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อใช้ติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา ประมวลสถานการณ์น้ำ สั่งการและควบคุมปริมาณการส่งน้ำชลปร ...

อ่านต่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
4. นักวิชาการจุฬาฯ โชว์ผลวิจัย โพรไบโอติก...จุลินทรีย์ทางเลือก ช่วยยกระดับความปลอดภัยเนื้อสัตว์ เพิ่มความปลอดภัยอาหาร

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ณุวีร์ ประภัสระกูล รองคณบดีวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เผยผลการศึกษาในวารสาร Scientific Report พบ "โพรไบโอติก" มีประโยชน์กับวงการเลี้ยงสุกร ช่วยเพิ่มผลผลิต สุกรสุขภาพแข็งแรง ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเนื้อสุกร ...

อ่านต่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
5. กล้วยไม้ด่าง ที่แอร์ออร์คิดส์ ซูเปอร์มาร์เกตกล้วยไม้แห่งแรกของเมืองไทย

กระแสไม้ใบด่างมาแรง วันนี้มีกล้วยไม้ด่างออกมาอวดโฉมให้หลายคนได้ชื่นชมกันแล้ว เป็นกล้วยไม้ด่างที่มีแค่ที่แอร์ออร์คิดส์ซุปเปอร์มาร์เกตกล้วยไม้ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพียงสวนเดียวเท่านั้น“กล้วยไม้ด่างนี้เป็นกล้วยไม้สายพันธุ์หวาย เพิ่งจะออกมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ไม่ถึงเดือน หลังจากที่สวนเรา ...

อ่านต่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
6. พืชกระท่อม คุณประโยชน์ที่มากกว่าแค่เสพติด

พืชกระท่อม คุณประโยชน์ที่มากกว่าแค่เสพติด ถึงพืชกระท่อมจะถูกปลดล็อกเพื่อการใช้ประโยชน์ทางยาและอาหาร แต่มีข้อยกเว้นให้ยังคงถือเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย นั่นคือการนำไปใช้ผสมกับสิ่งเสพติดชนิดอื่น การจำหน่ายน้ำต้มในสถานศึกษาและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกระท่อมแก่ผู้ม ...

อ่านต่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

แจ้งเตือน

1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ระวังโรคราแป้ง และโรคแอนแทรคโนส

แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ เนื่องจากในระยะนี้มีอากาศเย็น อุณหภูมิลดต่ำลงและช่วงเช้ามักมีน้ำค้าง จึงขอให้เฝ้าระวังการระบาดของ 2 โรค คือ โรคราแป้ง และโรคแอนแทรคโนส สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของสตรอเบอร์รี่สำหรับโรคราแป้งจะพบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายผงแป้งขึ้นกระจัดกระจายตามส่ว ...

อ่านต่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
2. กรมประมงเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงฤดูหนาว

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อยลง ภูมิต้านทานต่ำ สุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย “เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการควบคุมโรคระบาดในช่ ...

อ่านต่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
3. เตือนชาวสวนมะพร้าวระวังไรสี่ขา

นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง ขอแจ้งเตือนชาวสวนมะพร้าวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไรสี่ขามะพร้าว ศัตรูพืชสำคัญที่สร้างความเสียหายและระบาดในแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมในหลายประเทศ ปัจจุบันเริ่มระบาดและมีแนวโน้มรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ...

อ่านต่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
4. โรคเหี่ยวของโหระพา (Fusarium wilt of sweet basil)

โรคเหี่ยวของโหระพา (Fusarium wilt of sweet basil) พบรายงานเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum ทำให้โหระพามีอาการใบเหลืองที่ส่วนยอดแล้วจากนั้นต้นจะเหี่ยวเป็นสีน้าตาล เมื่อผ่าลำต้นตามยาวพบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงเน่าเป็นสีนำ้ตาลเริ่มพบเห็นชัดเจนบริเวณส่วนโคนต้น และรากเน่าเสียหายถอดปลอกเป็นสีน้ำตาลดำการจัดก ...

อ่านต่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564