sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. กรมการข้าว เยียวยาชาวนามอบเมล็ดพันธุ์กว่า 4.5 พันตัน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พายุเตี้ยนหมู่ที่พัดผ่านประเทศไทยก่อให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน โดยเฉพาะนาข้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่ลุ่ม จึงสั่งการให้กรมการข้าว เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวนาโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ...

อ่านต่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
2. ฝรั่งเศสห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับผัก-ผลไม้ เริ่มต้นปี 65

ฝรั่งเศสเดินหน้านโยบายลดขยะพลาสติก บังคับใช้ "กฎหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน" ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับผัก-ผลไม้ มีผลตั้งแต่มกราคม 2565 เป็นต้นไป กระทรวงสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า จะสั่งห้ามการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับผักและผลไม้เกือบทุกชนิดตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป เพ ...

อ่านต่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
3. งานวิจัยชี้ชัด อุปกรณ์วัดปริมาณเกลือในอาหาร "Salt Meter" ตัวช่วยลดพฤติกรรมกิเค็ม-ลดความดัน

โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ/แตกอย่างมีนัยสำคัญ และการที่เราสามารถลดความดันโลหิตลงได้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว ในประเทศไทย แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่มีเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กลับมีเพียง 30% เท่านั้นที่ควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ได้ ปั ...

อ่านต่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
4. ส่องฟาร์มเห็ด 'เพชรบูรพา' แนะทางเลือกเป็นทางรอดช่วงโควิด-19

พิมพ์พิชา เกตุงาม Young SmartFarmer-YSF เล่าว่า เมื่อปี 2554 ช่วงน้ำท่วมใหญ่จึงตัดสินใจกลับมาอยู่ชลบุรี โดยเริ่มทำเกษตรอย่างจริงจัง จนทำให้ฟาร์มเพชรบูรพาที่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นที่รู้จักจากการเพาะก้อนเชื้อเห็ดขายมานานนับสิบปี รวมทั้งให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจทำฟาร์มเห็ด ซึ่งมีเห็ดหลา ...

อ่านต่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
5. เว็บไซต์ DGTFarm : สินค้าเกษตร มาตรฐาน-ออนไลน์ ซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ www.dgtfarm.com ให้เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองและเชื่อมโยงเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ยังมีส่วนส่งเสริมการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งทางการค้าให้แก่ภาคการเกษตรไทย ซึ่งเว็บไซ ...

อ่านต่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
6. คณะเกษตร มก. จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1 เกษตรสมัย ใหม่ (Modern Agriculture)

ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1 เกษตรสมัย ใหม่ (Modern Agriculture) ..ทำอย่างไร..เกษตรกร จึงได้ประโยชน์ ? ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.15 น.ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการโดยลงทะเบียนผ่าน Link https://bit.ly/3iSjh5O ภายในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ...

อ่านต่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2564

แจ้งเตือน

1. ระวังโรคใบจุดดำในลำไย

สภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกลำไย ในระยะ การเจริญเติบโตทางใบ–พัฒนาผล รับมือโรคใบจุดดำ (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)อาการเริ่มแรก บนใบแก่พบแผลจุดกลมสีน้ำตาลอ่อน มีขอบสีเหลืองล้อมรอบ ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มถึงดำ หากอาการรุนแรงแผลจะขยายติดกันเป ...

อ่านต่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2564
2. ระวังเพลี้ยแป้งในมะละกอ

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศชื้น ฝนตก เตือนผู้ปลูกมะละกอในระยะให้ผลผลิต รับมือเพลี้ยแป้ง ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ำเลี้ยง บริเวณยอดอ่อน ใบ ดอก และผล โดยมีมดช่วยพาไปยังส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช การทำลายที่ดอกและผลอ่อนจะทำให้ดอกและผลหลุดร่วง หรือผลบิดเบี้ยว การทำลายที่ยอดอ่อน ใบอ่อน จะทำให้ใบและยอดหงิกงอ นอ ...

อ่านต่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2564
3. ระวังโรคใบจุดเบญจมาศ

สภาพความชื้นในอากาศสูงและมีฝนตกชุกระยะนี้ แนะเกษตรกรผู้ปลูกเบญจมาศเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบจุด สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของเบญจมาศ อาการเริ่มแรกบนใบพบแผลเล็กค่อนข้างกลมสีน้ำตาลเข้ม ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น และบนแผลมีเม็ดเล็กสีน้ำตาลเข้ม อาการของโรคมักเกิดกับใบล่างก่อน หากระบาดรุนแรง แผลจะลามขยายต ...

อ่านต่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2564
4. ระวังหนอนกอลายจุดใหญ่ในอ้อย

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกอ้อยในระยะย่างปล้องถึงระยะเป็นลำ รับมือหนอนกอลายจุดใหญ่ ตัวเต็มวัยของหนอนกอลายจุดใหญ่เริ่มเข้ามาวางไข่ที่ใบอ้อย เมื่อหนอนฟักออกมาจะเดินเรียงแถวกันแล้วเจาะที่ยอดอ้อยห่างจากที่วางไข่ประมาณ 1 ปล้อง หนอนจะเจาะเข้าไปอยู่ข้างในลำต้นทั้งหมด ประมาณ ...

อ่านต่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2564