sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

2. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17

การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนพบกับ การบรรยายพิเศษ และการเสวนาเรื่องเด่นประเด็นร้อน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร ผู้ชำนาญการด้านเมล็ดพันธุ์ การแสดงผลงานวิจัยของประชาคมวิจัยเมล็ดพันธุ์ไทย และนิท ...

อ่านต่อ วันที่ 26 มกราคม 2566
3. อัปเดตสัญลักษณ์ระบบของ HRAC (Herbicide Resistance Action Committee)

การจัดกลุ่มสารเคมีกำจัดวัชพืช ตามกลไกการออกฤทธิ์เข้าทำลายพืชนั้น ( Herbicides Modes of Action)กรมวิชาการเกษตรใช้ระบบของ HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) ซึ่งแต่เดิมใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษร A-Z ซึ่งสามารถจำแนกได้มากที่สุด 26 กลุ่มเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการค้นพบกลไกออกฤทธิ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้ ...

อ่านต่อ วันที่ 26 มกราคม 2566
4. แนะชาวสวนครบุรีปลูกสตรอเบอรีในสวนทุเรียน รวมกลุ่มตั้งโซนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การปลูกสตรอเบอรีแซมในสวนทุเรียนที่ ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยนางสุพรรษา พุฒพันธ์ อายุ 47 ปี ซึ่งเป็นผู้นำพันธุ์มาให้นางรุ่งทิพย์ทดลองปลูก เล่าให้ฟังว่า ได้ซื้อพันธุ์สตรอเบอรีมาจากอำเภอวังน้ำเขียว เพื่อมาปลูกไว้ดูเล่น ปรากฏว่าเติบโตดี และเกิดมีไหลทุเรียนงอกออกมาจำนวนมาก จึงนำมาทดลองขยายพันธุ ...

อ่านต่อ วันที่ 26 มกราคม 2566
5. กระจับเขาควาย วัชพืชทางน้ำ มูลค่าไม่ธรรมดา

สืบค้นข่าวและเรียบเรียงโดย นางสาวพรรณภัค  คำตา นักศึกษาฝึกงาน ...

อ่านต่อ วันที่ 26 มกราคม 2566
6. มกอช. จ่อคลอด "มาตรฐานบังคับแก้ทุเรียนด้อยคุณภาพ" ป้องกันสวมสิทธิ์ผลไม้ไทยส่งออกจีน

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ประเทศจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย โดยเฉพาะผลไม้ไทยได้รับอนุญาตให้สามารถส่งออกไปยังจีนได้มากกว่าประเทศอื่น ๆ โดยมีจำนวนถึง 22 ชนิด และอยู่ระหว่างการขอเปิดตลาดเพิ่มเติมอีก 3 ช ...

อ่านต่อ วันที่ 26 มกราคม 2566
7. “มะขามเทศฝักสีชมพู” ไม้ผลทำเงิน ปลูก 3 ไร่ โกยรายได้ปีละ 3 แสน

คุณไพฑูรย์ สุนทรวิภาต เกษตรกร จ.กาญจนบุรี เริ่มสนใจทำสวนมะขามเทศ เมื่อ 6-7 ปีที่แล้ว หลังเขามีโอกาสลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านในท้องถิ่น พบว่าชาวบ้านนิยมปลูกมะขามเทศกันอย่างแพร่หลาย เพราะไม้ผลชนิดนี้ปลูกและดูแลง่าย ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลง ที่สำคัญเป็นไม้ผลทนแล้ง ให้ผลผลิตมาก น้ำหนักดี ขายง่าย ...

อ่านต่อ วันที่ 26 มกราคม 2566
8. มจธ. มก. ร่วมสร้างอาชีพนักชิม แก่ผู้พิการสายตาครั้งแรกของไทย

ผศ.ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หัวหน้าโครงการกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในการจัดทำโครงการ "พัฒนาทักษะอาชีพนักชิม อา ...

อ่านต่อ วันที่ 26 มกราคม 2566

แจ้งเตือน

1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม พ.ศ. 2566

การคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 5-8 ม.ค. 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทย ตอนบนและทะลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะ ...

อ่านต่อ วันที่ 5 มกราคม 2566
2. ระวังด้วงหนวดยาวทุเรียน

ด้วงบ่าหนามจุดนูนดำหรือด้วงหนวดยาวเป็นศัตรูร้ายชนิดหนึ่งที่ทำลายต้นทุเรียนอย่างเงียบๆเผลอนิดเดียวต้นทุเรียนมีอันต้องยืนต้นตายลาจากโลกไปโดยเจ้าของไม่ทันตั้งตัวด้วงหนวดยาวมีพฤติกรรมชอบจับคู่ผสมพันธุ์วางไข่ในเวลากลางคืน โดยตัวเมียบินมาเกาะที่ต้นทุเรียนแล้วใช้ปากกัดเปลือกลำต้นให้เป็นแผลเล็กๆแล้ววางไข ...

อ่านต่อ วันที่ 5 มกราคม 2566
3. ระวังแมลงวันทองพริก

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นและมีความชื้นสูงในตอนกลางคืนและเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน เตือนผู้ปลูกพริกในระยะเก็บเกี่ยว รับมือแมลงวันทองพริก   ตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะพริกใกล้เปลี่ยนสีไปจนกระทั่งผลสุก หนอนกัดกินชอนไชอยู่ภายในผล ทำให้ผลพริกเน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดิน  ...

อ่านต่อ วันที่ 5 มกราคม 2566
4. กรมประมงเตือนระวังพิษปลาปักเป้า หากบริโภคเสี่ยงอันตรายถึงตายได้

กรมประมงเตือนประชาชนระวังพิษร้ายจากปลาปักเป้า แม้บริโภคเพียงเล็กน้อยแต่สามารถเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เผยส่วนใหญ่พบปะปนในเนื้อปลาแล่ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป จึงขอให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าสังเกตให้ดีก่อนนำมาจำหน่ายหรือซื้อรับประทานเนื่องจากหากได้รับพิษเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังกรณี ...

อ่านต่อ วันที่ 4 มกราคม 2566